• Wesołych Alleluja

     • Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka. 
      Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
      Oby ten świąteczny czas pełen był miłości i radości oraz ciepła domowego ogniska.
      Niechaj Święta Wielkanocne przyniosą wszystkim zdrowie i spokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.

      Życzy
      Dyrektor Szkoły
         Andrzej Wojtaszek

      oraz grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

     • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie informuje, że w naszej placówce odbędzie się rekrutacja oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z regulaminem oraz terminami rekrutacji oraz pobranie z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły, stosownych dokumentów.

      Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły, a takżemailowo: sekretariat@sp-kwakowo.pl.

      W przypadku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w innej placówce, rodzic jest zobowiązany pisemnie poinformować sekretariat Szkoły Podstawowej w Kwakowie.

       

      Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce  Uczniowie i rodzice- Dla rodziców - Rekrutacja

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025

     • Szkoła nasza otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025 .Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli biblioteki szkolnej jako centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zorganizowano wiele wydarzeń, akcji i projektów propagujących czytelnictwo. Projekt był realizowany od października do grudnia 2023 roku. Środki finansowe pozyskane z NPRC to 4000 zł + 1000 zł środki własne.

      1. Zakupiono książki do biblioteki: 115 egzemplarzy za kwotę 2500 zł. Zostały one wprowadzone na stan biblioteki, są opracowywane i wypożyczane. Książki zostały oznaczone pieczątką z logo NPRC. Liczba lektur szkolnych zakupionych w ramach Programu: 40 egzemplarzy, co stanowi 34,78 % wszystkich zakupionych książek.

      2. Zakupiono elementy wyposażenia biblioteki: fotel uszak z podnóżkiem, pufy różnych rozmiarów - 13 sztuk, stolik.

      3. W ramach realizacji zadań promujących czytelnictwo zorganizowano 2 spotkania autorskie. Łącznie na kwotę 500 zł.

      W ramach programu NPRC zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

      1. Zasięgnięto opinii rodziców, samorządu szkolnego oraz nauczycieli przy zakupie książek.

      Pierwszym etapem realizacji programu była diagnoza środowiska oraz konsultacje w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Wszyscy uczniowie mieli możliwość podania tytułów książek, które chcieliby znaleźć w naszej bibliotece. Cenną wskazówką były również wypowiedzi czytelników na temat ich zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Powstałą listę proponowanych książek przedstawiono Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy ją zaakceptowali.

      2. Podjęto współpracę z bibliotekami: publiczną i pedagogiczną.

      Skonsultowano listę zakupów z czytelnikami w celu określenia ich oczekiwań w zakresie nowych pozycji książkowych. Przeliczenie ilości lektur i dopasowanie zakupów do potrzeb czytelniczych. Podjęto współpracę w organizowaniu konkursów – w tym konkursów literacko-plastycznych. W ramach współpracy, uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Promowano tradycyjne czytelnictwo jako alternatywę dla kultury masowo-medialnej.

      Ustalano wspólne imprezy czytelnicze m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Przerwa na Czytanie, Dzień Głośnego Czytania, Starsi Czytają Młodszym.

      Nowości książkowe w Bibliotece Pedagogicznej przedstawiane są podczas cyklicznych spotkań metodycznych nauczycieli bibliotekarzy. Na Librusie informowano o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

      3. Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami.

      4. Zorganizowano w ciągu roku szkolnego wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: spotkania z Panią Agatą( Marzec) Bartoszek oraz z Panem Jerzym Fryckowskim - pisarzami z regionu słupskiego. Podczas spotkań dowiedzieliśmy się, skąd wziął się u nich pomysł pisania. Opowiadali o swoich osiągnięciach, o wykreowanych przez siebie bohaterach, opowiadali skąd czerpali inspirację.

      We wtorki odbywały się zajęcia Klubu Przyjaciół Biblioteki, cykliczne spotkania oraz czytanie bajek i baśni dzieciom przez nauczyciela bibliotekarza. W trakcie spotkań rozmawiano na temat przeczytanych książek i poruszano wiele ciekawych tematów. Uczestnicy rozwiązywali zagadki związane z czytanymi książkami, wykonywali prace plastyczno- techniczne. Przy okazji uczniowie poznali zasady wypożyczania książek, zachowania się w bibliotece oraz jak należy dbać o książki. Brali udział w Konkursie Klubu Pożeraczy Książek.

      5. Zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

      ⌑ Udział w Międzynarodowej edycji Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie.W naszej szkole akcja została zorganizowana wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną i Samorządem Uczniowskim. Wspaniale promowała czytelnictwo, zintegrowała społeczność. Efektem był także wzrost wypożyczeń i większa niż zazwyczaj liczba odwiedzin uczniów w bibliotece szkolnej. Młodszym uczniom czytali zaproszeni goście i nauczyciele.

      ⌑„Szydełko i igła z Poezją” - promocja regionalnego folkloru i poezji z Paniami z KGW z Kobylnicy- robótki ręczne. ⌑„ Lubię czytać”- uczniowie występowali w rolach czytelników oraz bohaterów. ⌑Poznaj magię książek. Promowanie czytelnictwa w formie zajęć pozalekcyjnych. ⌑ Wspólnie piszemy opowiadanie- zachęcanie uczniów do pracy twórczej w bibliotece. ⌑ Z kulturą za Pan brat- kształtowanie kulturalnych zachowań. Kultura żywego słowa. ⌑ Spotkanie z regionalnym artystą- rysunek węglem.

      6. Dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwiono im wypożyczanie książek również na okres ferii zimowych i wakacji. Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów – mają możliwość wypożyczania książek na przerwach oraz po lekcjach. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres ferii, wakacji oraz przerw świątecznych.

      7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem. Uzupełniono księgozbiór o książki o treści terapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie, wierszyki logopedyczne oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.

      Program przyczynił się do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole.

     • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach

     •  

      Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój drogowej. 

      Zakres prac:

      1. Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego w SP w Kobylnicy – z miasteczka korzystać będą uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym w celu nauki jazdy na rowerze i nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych. Miasteczko ma na celu poprzez praktyczną edukację zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze.  Miasteczko wyposażone będzie w znaki drogowe, sygnalizację świetlną, kolejową oraz maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda.
      2. Zakup, dostawa i montaż mobilnego miasteczka rowerowego przy SP w Kwakowie – które będzie wyposażone w elementy do szybkiego montażu na placu szkolnym lub w pomieszczeniach szkoły. Miasteczko posiadać będzie nawierzchnie gumową z wrysowanymi znakami poziomymi, znakami pionowymi, aktywnymi (akumulatorowymi) sygnalizatorami świetlnymi oraz innymi elementami "normalnej" drogi lub ulicy.
      3. Zakup, dostawa i montaż 10 wyświetlaczy prędkości - usytułowanych w 5 miejscowościach: Słonowice, Wrząca, Sycewice, Bolesławice, Kobylnica na ul. Transportowej, po dwóch stronach przejść dla pieszych, na newralgicznych odcinkach dróg.

      Projekt zakłada na terenie Gminy Kobylnica poprawę bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości w newralgicznych odcinkach dróg oraz wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży poprzez budowę na terenie szkół 1 stacjonarnego i 1 mobilnego miasteczka rowerowego.

      Efekty projektu:

      • podniesienie standardu życia mieszkańców dzięki poprawie BRD,
      • zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia mieszk. korzystających z dróg położonych w Gminie Kobylnica, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
      • wzmocnienie profilaktyki na rzecz poprawy BRD.

      Kwota projektu ogółem: 427 439,67 zł, w tym kwota dofinansowania: 363 323,72 zł. 

      Beneficjent: Gmina Kobylnica

      Termin realizacji: 2023 r.

     • "Dzieci kapitana Nemo" - podsumowanie

     • 14 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "W świecie robotów Henryka Treberta" realizowanego w ramach projektu grantowego Fundacji BGK "Dzieci kapitana Nemo". Zadania projektowe obejmowały wyjazd i udział w warsztatach w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku oraz warsztatach z robotyki oraz warsztatach plastycznych realizowane w szkole. Uczniowie wzięli również udział w grze konstrukcyjnej oraz konkursie plastycznym. Twórcy najlepszych projektów zostali nagrodzeni w dwóch kategoriach wiekowych- klasy IV-VI oraz VII-VIII. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy :-)Wyniki gry konstrukcyjnej:Kl. 4-6I miejsce: Olivier Brzykcy, Jakub WojtasiakII miejsce: Bartosz Zawada, Fabian DzieniszIII miejsce: Bartosz Maroszek, Antoni MatuszewskiKl. 7-8I miejsce: Tomasz Konopa, Jonasz KrynickiII miejsce: Filip Kałużny, Marek RadwańskiWyniki konkursu plastycznego:kl. 4-6I miejsce: Milena GórskaII miejsce: Bartosz ZawadaIII miejsce: Bartosz Maroszekkl. 7-8I miejsce: Hanna Liss, Alan StockiII miejsce: Zofia ProtasIII miejsce: Tomasz KonopaProjekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci kapitana Nemo”- Edycja IV

     • Warsztaty plastyczne

     • W grudniu w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne w ramach projektu grantowego Fundacji BGK „Dzieci kapitana Nemo”. Spotkania prowadziła pani Agata Pełchaty- doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie pracująca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie.Podczas zajęć uczniowie tworzyli kartki z robotami przy wykorzystaniu techniki pop-art. Nie zabrakło oryginalnych pomysłów i nowego spojrzenia na konstrukcję robotów. Gotowe prace będzie można podziwiać na szkolnym korytarzu, a już w połowie grudnia podczas uroczystego podsumowania projektu, poznamy autorów najlepszych prac.Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programieu „Dzieci kapitana Nemo”- Edycja IV

     • „Dzieci kapitana Nemo”

     • 5 grudnia w naszej szkole odbyła się gra konstrukcyjna realizowana w ramach projektu grantowego Fundacji BGK „Dzieci kapitana Nemo”. Uczestnicy gry startowali w dwóch kategoriach wiekowych- uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII. Drużyny miały za zadanie zbudować konstrukcje z klocków LEGO związane ze świętami- renifera z saniami oraz świąteczny lunapark. Konstrukcje musiały być ruchome i trwałe. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością i umiejętnością współpracy. W połowie grudnia podczas uroczystego podsumowania projektu, poznamy zwycięzców zabawy.Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programieu „Dzieci kapitana Nemo”- Edycja IV

     • „Dzieci kapitana Nemo”

     • W grudniu w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne w ramach projektu grantowego Fundacji BGK „Dzieci kapitana Nemo”. Spotkania prowadziła pani Agata Pełchaty- doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie pracująca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie.Podczas zajęć uczniowie tworzyli kartki z robotami przy wykorzystaniu techniki pop-art. Nie zabrakło oryginalnych pomysłów i nowego spojrzenia na konstrukcję robotów. Gotowe prace będzie można podziwiać na szkolnym korytarzu, a już w połowie grudnia podczas uroczystego podsumowania projektu, poznamy autorów najlepszych prac.Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programieu „Dzieci kapitana Nemo”- Edycja IV

     • „Dzieci kapitana Nemo”

     • 5 grudnia w naszej szkole odbyła się gra konstrukcyjna realizowana w ramach projektu grantowego Fundacji BGK „Dzieci kapitana Nemo”. Uczestnicy gry startowali w dwóch kategoriach wiekowych- uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII. Drużyny miały za zadanie zbudować konstrukcje z klocków LEGO związane ze świętami- renifera z saniami oraz świąteczny lunapark. Konstrukcje musiały być ruchome i trwałe. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością i umiejętnością współpracy. W połowie grudnia podczas uroczystego podsumowania projektu, poznamy zwycięzców zabawy.Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programieu „Dzieci kapitana Nemo”- Edycja IV

     • Konsultacje, zajęcia wyrównawcze, godziny dostępności nauczycieli

     • Borkowska Karolina -  Wtorki 12:00 – 13:00

      Dawidowska Magdalena - Wtorki 14:00 – 15:00

      Fajtek Gabriela - Środy 14:00 – 15:00

      Filipczak Natalia - Poniedziałki 10:30 – 11:30

      Gończ Joanna - Poniedziałki 14:00 – 15:00

      Guzińska Sylwia - Środy 14:00 – 14:30 oraz Piątki 14:00 – 14:30

      Jarosławska Iza - Poniedziałki 14:55 – 15:40

      Karwasz Krzysztof - Wtorki 14:50 – 15:50

      Kluś Małgorzata - Czwartki 14:00 – 15:00

      Lamkiewicz Beata - Poniedziałki 9:30 – 10:30

      Mikołajczyk – Klin Urszula - ----------

      Muller Krzysztof - Czwartki 14:00 – 15:00

      Przybyło Paweł - Czwartki 14:00 – 15:00

      Siecińska Katarzyna - Poniedziałki 13:55-14:55

      Skowronek Karolina - Wtorki 9:20 – 9:50 oraz Czwartki 10:50-11:20

      Siwiak-Popiel Monika - Wtorki 10:30 – 11:30

      Sztorc Olga - Czwartki 14:00 – 15:00

      Śmigiel Anna - Środy 13:00 – 14:00

      Węsierska – Piecyk Kamila - Poniedziałki 7:20 – 8:20

      Wirkus – Gąsiorek Magdalena - Wtorki 15:30 – 16:00 oraz Piątki 14:15 – 15:15

      Wieczorek Katarzyna - Piątki 13:55-14:55

      Wojtaszek Andrzej - Poniedziałki 14:00 – 15:00

      Zblewska Lucyna - Czwartki 14:50 – 15:50

     • X edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

     • 22 listopada 2023 roku, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków odbyła się kolejna - X edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który patronatem objął Wójt Gminy Kobylnica pan Leszek Kuliński.  24 uczniów interpretowało poezję  Aleksandra Fredry.  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił pisarza patronem roku 2023. 

      Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe ( grupa klas 4,5,6 oraz klasy starsze 7,8)  . Jury stało przed trudnym zadaniem, ponieważ uczestnicy bardzo dobrze opanowali tekst, a recytowali z ogromnym zaangażowaniem i artyzmem. Ostatecznie wśród uczniów z grupy wiekowej klas 4,5,6 jury przyznało:  Lenie Stefanek (SP Kobylnica), II miejsce Lenie Zbijowskiej (SP Kwakowo), III miejsce Melanii Revva (SP Kwakowo), wyróżnienia: Laurze Kopiniak (SP Słonowice), Franciszkowi Dziuba (SP Kobylnica). Wśród uczniów starszych (klasy 7 i8) I miejsce przyznano: Aleksandrze Słomczyńskiej (SP Kobylnica), ex aequo dwa II miejsca – Karolinie Chadrysiak (SP Słonowice), Emilii Drapalskiej (SP Kwakowo) III miejsce Julii Wołosewicz.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy

     • OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

     • 10 listopada w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Z tej okazji odbył się apel, podczas którego wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Do hymnu". Po wspólny odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" uczniowie z koła teatralnego "Romeo i Julia" zaprezentowali krótki program poetycko-muzyczny, a najmłodsi zaśpiewali okolicznościową piosenkę. W tym dniu wszyscy dumnie prezentowaliśmy biało-czerwone flagi i narodowe kokardy. Wszyscy jesteśmy Polakami!

     • Zakończenie prac nad salą SI w Szkole Podstawowej w Kwakowie

     • ​​​​​​​Miło nam poinformować, że zakończono prace nad nową salą SI w Szkole Podstawowej w Kwakowie. Nowoczesna sala została wyposażona w sprzęt terapeutyczny o wartości 30 tys. zł. Sfinansowanie zakupu było możliwe dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych oraz wkładowi własnemu w wysokości 10 tys. zł. Gabinet integracji sensorycznej jest dostępny dla uczniów i przedszkolaków, którzy na co dzień mają trudności z przetwarzaniem sensorycznym.

      Szkoła Podstawowa w Kwakowie jest jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej  infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc  w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,  https://www.energetycznykompas.pl.

     • BohaterON

     • Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kwakowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterON- włącz historię!”. Akcja ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach zajęć młodzież wysłuchała opowiadania Magdaleny Górskiej „Iskra nadziei" oraz utworu Renaty Piątkowskiej „Uparte serce tego miasta”. Uczniowie zamieścili również wpisy na portalu www.wpis.dumnizpowstancow.pl nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

     • „Szkoła pamięta”

     • Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. W ramach akcji uczniowie uporządkowali bezimienne groby na cmentarzu w Kwakowie. Młodzież nie tylko je wysprzątała, ale również zapaliła znicze na znak pamięci o tych, którzy odeszli. „Szkoła pamięta” odbywa się w okresie, którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w lokalnej historii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach związanych z historią regionu. #SzkołaPamięta

     • "DZIECI KAPITANA NEMO"

     • czniowie Szkoły Podstawowej w Kwakowie biorą udział w warsztatach z robotyki organizowanych w ramach projektu Fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo”. Podczas zajęć uczestnicy uczą się konstruowania robotów za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych klocków. Dzięki temu rozwijają różne umiejętności, m.in. kreatywność, logiczne myślenie, umiejętności matematyczne i informatyczne. Rozwijają swoje umiejętności manualne, poznają podstawowe idee tworzenia i działania algorytmów oraz działania zmiennych. Jednak przede wszystkim spędzają czas na dobrej zabawie!

       

      Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo”- Edycja IV

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
   • (+48) 59-846-20-80
   • ul. Słupska 5, Kwakowo, 76-251 Kobylnica Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych